เกี่ยวกับ

ประชุมสัมมนาวิชาการ "Education Hub Education for All" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกรียติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ค่าลงทะเบียน

01 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 สมาชิก 3,000
บุคคลทั่วไป 3,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 065-0-63940-5
ชื่อบัญชี : สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
สาขา : สะพานใหม่

ลงทะเบียน

*ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ระบุชื่อและนามสกุล ระบบจะดึงข้อมูลรหัสและข้อมูลสมาชิกมาแสดงให้อัตโนมัติ
2. กรอกข้อมูลในฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน
3. หลังกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ คลิกปุ่ม ลงทะเบียน
4. ท่านจะได้รับอีเมล์ ใบแจ้งหนี้และช่องทางการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
ทดสอบ

A

ระบบ

Q
ทดสอบ 2

A

ระบบ 2

Q
ในกรณีที่ระบบยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินพบว่าส่งรูปหลักฐานการชำระเงินผิดต้องไปที่ไหนเพื่อแก้ไขสถานะการลงทะเบียน

A

คลิกที่ เมนู > กล่องระบบลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน > เปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนกลับ หรือ ติดต่อให้แนบใบโอนใหม่

Develop by IGENCO Co., Ltd.