Displaying 1-50 of 595 results.
รหัสบริษัทรายละเอียดที่อยู่
1001โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา60/3 หมู่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
1002โรงเรียนกบินทร์วิทยา166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
1003โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา124 หมู่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
1004โรงเรียนกวนวันวิทยาหมู่ 3 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
1005โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000
1006โรงเรียนกะเปอร์วิทยาโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ม.8 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
1007โรงเรียนกันตังพิทยากรตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
1008โรงเรียนกันทรวิชัยอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
1009โรงเรียนกัลยาณวัตรตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
1010โรงเรียนกาญจนดิษฐ์อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
1011โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
1012โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย299 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
1013โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์46160
1014โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมหมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
1015โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี109 หมู่ 6 ตําบลไผ่ขวาง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
1016โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี2 หมู่ 1 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
1017โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา186 หมู่ 7 บ้านยางพัฒนา ตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
1018โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม802 หมู่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
1019โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม199 ซอย รัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
1020โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม120 หมู่ที่ 1 ถนน โยธาธิการ บุรีรัมย์ โบราณสถานกางกู่สวนแตง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
1021โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร12 ถนนบุญกาญจน์ ตำบลบุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
1022โรงเรียนเกาะสีชังโรงเรียนเกาะสีชัง 58 ม.6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
1023โรงเรียนแก่งคอย4/1 ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
1024โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร32/1 ม. 11 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทรบุรี22160
1025โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 4 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
1026โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร164 ถนนเพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
1027โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
1028โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย242 หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
1029โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา109/2 ถ.โคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
1030โรงเรียนเขากะลาวิทยาคมหมู่ 2 ตำบลเขากะลา อำเภพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
1031โรงเรียนเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
1032โรงเรียนเขาทองพิทยาคม5 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
1033โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม345 หมู่ 4 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
1034โรงเรียนคงทองวิทยา181 ถนนกุมภิล ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
1035โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง125 ถ.พิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
1036โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 639/1 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
1037โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา”ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
1038โรงเรียนควนพระสาครินทร์406 หมู่2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
1039โรงเรียนคอนสวรรค์173 ม.12 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
1040โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา1/28 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
1041โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม905/4 หมู่ 7 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
1042โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม363 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
1043โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมหมู่ 13 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
1044โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา101 หมู่ 9 คลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
1045โรงเรียนโคราชพิทยาคม234 8 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1046โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกหมู่ 4 ตำบล ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรภัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45040
1047โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์107 หมู่ 4 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
1048โรงเรียนจะนะวิทยาโรงเรียนจะนะวิทยา 189 ม.9 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
1049โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม14/1 ซอยเชษฐา ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
1050โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม311 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160