ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53 สำหรับสมาชิก

Principal Forum ฟอรั่มพิเศษ เพื่อสมาชิก

ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2566

Forum A : รอบรู้การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา : ทางรอดของผู้บริหาร ?

วิทยากร : นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

Forum B : วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์ PA : พาทำโดยผู้เชี่ยวชาญ

วิทยากร : โดย รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ และ ดร.เพ็ญรพี แก้วเชียงใต้

Forum C : วิทยฐานะครู หลักเกณฑ์ PA : พาทำโดยผู้เชี่ยวชาญ

วิทยากร : โดย ครูสายบัว และครูโทนี่

Forum D : การวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ “ มีเงินใช้ ไร้หนี้ มีความสุข”

วิทยากร : ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายก ส.บ.ม.ท. และคณะ

Forum E : การศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพ: พลิกโฉมสร้างโรงเรียนแห่งความสุข

วิทยากร : ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล        
           ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
           บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Forum F2 : มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ไฟล์แนบ :


   


   


ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53 สำหรับบุคคลทั่วไป

Forum F1 PA สำหรับบุคคลทั่วไป

ไฟล์แนบ :


   


   
Displaying 1-2 of 2 results.

Back to Top