ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 52

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖


๐๘.๓๐ ๑๑.๓๐ น. ลงทะเบียน สมาชิก (รับเอกสารและของที่ระลึก)
๑๒.๓๐ ๑๖.๐๐ น. สมาชิกสัมพันธ์ “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย”
๑๖.๐๐ ๑๙.๐๐ น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม


วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖


๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน สมาชิก (รับเอกสารและของที่ระลึก/เพิ่มเติม)
๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น. การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น
๐๙.๓๐ ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิด การประชุมสัมมนาทางวิชาการประธานในพิธี ผู้บริหารระดับสูง / บรรยายพิเศษ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”
๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ แสดงวิสัยทัศน์
๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ดำเนินการเลือกตั้งเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖ เสวนาวิชาการ (วิทยากร) / ประกาศผลการเลือกตั้ง
๑๖.๓๐ ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมสานสายใยสมาชิก ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายกสมาคมฯ คนใหม่ แถลงนโยบายฯ


วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖


๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๕ รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ น. มอบโล่ เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก , มอบโล่ ผู้บริหารดีเด่น
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสวนาวิชาการ (วิทยากร)


วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖


๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สามารถดาวห์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>>>> คลิ๊กที่นี่ <<<<<<<

ไฟล์แนบ :


   
Displaying 1-1 of 1 result.

Back to Top