ขอเชิญประชุมสัมมนา เรื่อง "การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน" และประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 49

ขอเชิญประชุมสัมมนา เรื่อง "การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน" และประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 49

ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ไฟล์แนบ :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ รอบ 3 (เพิ่มเติม)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ รอบ 3 (​เพิ่มเติม)

กำหนดวันประชุมวิชาการ ส.บ.ม.ท.
4 ส.ค. 63 รายงานตัวลง ลงทะเบียน. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
5 ส.ค. 63 เช้า พิธีเปิดบรรยายวิชาการ บ่าย มอบโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น
6 ส.ค. 63 เช้าบรรยายวิชาการบ่ายมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชแาร
7 ส.ค. 63 ศึกษาดูงานร.ร.ในจังหวัดชลบุรี
*คนลงทะเบียนไปแล้วจ่ายที่พักไปแล้วสิทธิ์จองที่พักคงอยู่​

ไฟล์แนบ :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)

เปิดรับลงทะเบียนรอบ 2 ระยะเวลาลงทะเบียน 16-31 มีนาคม 2563
วันที่จัดงาน 24 ถึง 29 พฤษภาคม 2563

ไฟล์แนบ :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

ไฟล์แนบ :


   


งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 รอบ 4 (ลงทะเบียนหน้างาน)

สบมท. กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ :


   
Displaying 1-5 of 9 results.

Back to Top