การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ"
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
06 - 09 ส.ค. 2566การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ" สำหรับสมาชิกโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด3,0000
ปิดลงทะเบียน
06 - 09 ส.ค. 2566การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ" สำหรับบุคคลทั่วไปโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด0900
ปิดลงทะเบียน