สมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคม

ขั้นตอนที่ 1 (ช่องทางหลัก) :  สมัครผ่านระบบออนไลน์ i-Regist ที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ

***ให้ท่านกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ครบทุกช่องของแบบฟอร์มออนไลน์ (อยู่ด้านล่างของหน้าจอนี้)

เพื่อบันทึกและอัพเดตข้อมูลที่ถูกต้องของท่านเอง ***

พร้อมทั้ง ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกและส่งหลักฐาน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานข้าราชการพร้อมรูปถ่าย มาตามที่อยู่ด้านล่าง

ดาวน์โหลด :  <ใบสมัครสมาชิกสถาบัน>  <ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ>  <ใบสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ>

 

ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงิน :  ชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อบัญชี ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ลงทะเบียน    เลขบัญชี 059-1-13715-1

**ค่าธรรมเนียมประเภทสถาบัน (โรงเรียน) จำนวน 1,000 บาท

**ค่าธรรมเนียมประเภทสามัญ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน 500 บาท

**ค่าธรรมเนียมประเภทวิสามัญ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน 300 บาท

**ค่าธรรมเนียม (ผู้อำนวยการเขต) จำนวน 500 บาท

**ค่าธรรมเนียม (รองผู้อำนวยการเขต) จำนวน 300 บาท

 

ขั้นตอนที่ 3  การส่งหลักฐานการโอนเงิน :

** กรณีแนบหลักฐานออนไลน์ ** หลังจากที่ท่านกรอกหรือใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking)
ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร ผ่านทาง Line ID : .................... หรือ Email:........................

 

ขั้นตอนที่ 4  รอเจ้าหน้าที่อนุมัติและแจ้งเลขที่สมาชิกกลับไปยังช่องทางที่ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินมา

หากสมาชิกยังไม่รับการอนุมัติ หมายเลขสมาชิกภายใน 7 วัน ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ข้อมูล Tel: ...............................

 

**กรณีไม่สามารถแนบเอกสารออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : .......................... เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ติดต่อ จนท.สบมท.

Tel: ......................

Line id:...................

Email: ................................  หรือ  คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน

 

 ** กรุณาติดต่อในเวลาราชการ  **

* รูปภาพสี ชุดข้าราชการ

* หมายถึงช่องที่ห้ามปล่อยว่าง

ที่ทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน