งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 รอบ 4 (ลงทะเบียนหน้างาน)

สบมท. กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ :


   


งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 รอบ 3

สบมท. กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ :


   


งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 รอบ 2

สบมท. กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ :


   


งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 รอบ 1

สบมท. กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ :


   


ทดสอบ ลงทะเบียนจองห้องพักการประชุม ส.บ.ม.ท.

ลงทะเบียนจองห้องพักการประชุม ส.บ.ม.ท.

ระหว่างวันที่ 29–31 สิงหาคม พ.ศ.2561

ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

     รายชื่อโรงแรม      ราคาที่พัก
     โรงแรมอมรินทร์ลากูน      ห้องละ 1,200/คืน
     โรงแรมไอยรา แกรนด์      ห้องละ 1,200/คืน
     โรงแรมไพลิน      ห้องละ 850/คืน
     โรงแรมรัตนาปาร์ค      ห้องละ 790/คืน
     โรงแรมรัตนาวิว      ห้องละ 690/คืน

 

หมายเหตุ

 • ส.บ.ม.ท.ได้ประสานกับโรงแรมโดยมีเงื่อนไขการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน (เข้าพักคืนวันที่ 28 และ check out วันที่ 30 สิงหาคม 2561) ซึ่งเป็นผลให้ได้ราคาค่าห้องถูก
 • การส่งเงินค่าที่พัก
  - ส่งไฟล์แบบสรุปและหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้ามาที่
  E-mail:passornworldclass@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
  - ประกาศผลการจองในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  - ส่งเงินค่าที่พักส่วนที่เหลือ ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
 • การจัดโรงแรมที่พักจะจัดเรียงตามลำดับที่ท่านส่งมาในแบบฟอร์มการจองโรงแรมจะสมบูรณ์เมื่อโอนเงินตามเงื่อนไข  (กรณีเป็นโรงแรมอมรินทร์ลากูน สถานที่จัดประชุม จะจัดเรียงตามลำดับการส่งแบบจองและการโอนเงินมัดจำ)
ไฟล์แนบ :
   


   
Displaying 1-5 of 5 results.

Back to Top