รายชื่ออายุแพทย์โรคข้อและรูมาติซั่มที่ได้รับ "วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้่ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Displaying 1-20 of 198 results.
คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลชื่อหน่วยงานที่ทำงานเสริม
พญ.กนกรัตน์นันทิรุจโรงพยาบาลรามาธิบดีรหัสสมาชิกเก่า L186-30
พญ.กัลยกรเชาว์วิศิษฐโรงพยาบาลกรุงเทพรหัสสมาชิกเก่า L361-46
พญ.กาญจนาบุญเสนอโรงพยาบาลจันทรุเบกษารหัสสมาชิกเก่า L170-29
นายกานนจตุวรพฤกษ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รหัสสมาชิกเก่า L462-56
นพ.กิตติโตเต็มโชคชัยการโรงพยาบาลรามาธิบดีรหัสสมาชิกเก่า L206-33
นพ.กิตติกรดวงกำโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นรหัสสมาชิกเก่า L452-56
พญ.กิตติวรรณสุเมธกุลโรงพยาบาลราชวิถี
พญ.กุลศิริธรรมโชติโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ารหัสสมาชิกเก่า L391-48
พญ.เก็จกานต์จิรวัฒน์ศิวาพรโรงพยาบาลสกลนครรหัสสมาชิกเก่า L487-60
นพ.เกียรติภาสภิญโญโรงพยาบาลรามคำแหงรหัสสมาชิกเก่า L394-49
พญ.ขวัญฤทัยศรีพวาทกุลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารหัสสมาชิกเก่า L421-53
นพ.เขมภพยงชัยรัตน์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์รหัสสมาชิกเก่า L490-60
พญ.จินตาหรามังคะละโรงพยาบาลหนองคายรหัสสมาชิกเก่า L418-52
พญ.จิรภามะลิขาวคลินิกหมอสมบูรณ์ มะลิขาวรหัสสมาชิกเก่า L235-36
พญ.จีรภัทรวงศ์ชินศรีรหัสสมาชิกเก่า L292-42
พญ.จุฑากาญจน์หงส์สวัสดิ์โรงพยาบาลสิรินธรรหัสสมาชิกเก่า L502-61
พญ.ชนจันทร์เพชรรัตน์โรงพยาบาลราชบุรีรหัสสมาชิกเก่า L455-56
นพ.ชยวีเมืองจันทร์โรงพยาบาลศิริราชรหัสสมาชิกเก่า L407-51
นพ.ชัยโรจน์ซึงสนธิพรโรงพยาบาลนครธนรหัสสมาชิกเก่า L128-27
นพ.ชาตรีเปี่ยมศิริโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์รหัสสมาชิกเก่า L281-41