มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392039 แฟ็กซ์. 075-392031 อีเมล. www@nstru.ac.th