วันที่

24 กันยายน 2564 08:00 - 17:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

ประชุมวิชาการครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 เรื่อง “การฟื้นตัวจากสถานการณ์ระบาด COVID-19 และการสร้างพลังใหม่ : สุขภาพจิตและการเสริมสร้างความผาสุกในชีวิต” (COVID-19 Recovery& Reinvention: Mental Health & Wellness)

วันศุกร์ที่  24 กันยายน 2564 เวลา 08.00-17.00น.

- Virtual conference Online

 - ณ กรุงเทพมหานคร           

  หมายเหตุ เรียนเชิญพยาบาล และประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนฟรี ใน Pnatnurse.com ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 เท่านั้น

 ******** หน่วยคะแนน CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ ********

ค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียน

*หลังระบุรหัสหน่วยงานระบบจะแสดงชื่อและที่อยู่อัตโนมัติ ตรวจสอบรหัสหน่วยงาน/โรงพยาบาล คลิกที่นี่

**หากไม่พบรหัส ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลก่อน หรือ ข้ามไปกรอกชื่อหน่วยงานเพื่อลงทะเบียน


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.