วันที่

29 พฤษภาคม 2566 08:00 - 17:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

จัดอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

หมายเหตุ มีหน่วยคะแนน สำหรับพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ค่าลงทะเบียน 800 บาท/คน

 กลุ่มเป้าหมายครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย แพทย์ พยาบาลนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข และผู้สนใจ

                     จำนวน 100 คน 

 

หมายเหตุ  : ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใบรับรองผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ก็ต่อเมื่อ 

              ๑.ท่านเข้ารับการอบรบ โดยมีระยะเวลาอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

              ๒.ท่านตอบแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยหลังการอบรมต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

ค่าลงทะเบียน

18 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2566 Online 800
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) (ttb)
033-2-582998
ประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
สาขา ลาดหญ้า

ลงทะเบียน

*หลังระบุรหัสหน่วยงานระบบจะแสดงชื่อและที่อยู่อัตโนมัติ ตรวจสอบรหัสหน่วยงาน/โรงพยาบาล คลิกที่นี่

**หากไม่พบรหัส ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลก่อน หรือ ข้ามไปกรอกชื่อหน่วยงานเพื่อลงทะเบียน***กรุณาชำระเงินในขั้นตอนต่อไป ทางสมาคมจะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินเท่านั้นค่ะ***

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.