เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการตระหนัก รู้เท่าทัน สื่อในสังคมดิจิทัลกับปัญหาสุขภาพจิต
2. เพื่อได้แนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสังคมดิจิทัล
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทบาทของแต่ละวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อในสังคมดิจิทัลกับการดูแลสุขภาพจิตประชาชนของบุคลากรในและนอกสายงานให้บริการในงานการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ความสามัคคีระหว่างสมาชิกพยาบาลจิตเวช


ผู้เข้าร่วมประชุม พยาบาล สมาชิกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย นักสังคมสงเคราะห์ ครู อาจารย์


สาธารณสุขและประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 300 คน

ค่าลงทะเบียน เป็นสมาชิกสมาคมฯ 1000 บาท 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

26 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 Online 1,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) (ttb)
033-2-582998
ประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
สาขา ลาดหญ้า

ลงทะเบียน

*หลังระบุรหัสหน่วยงานระบบจะแสดงชื่อและที่อยู่อัตโนมัติ ตรวจสอบรหัสหน่วยงาน/โรงพยาบาล คลิกที่นี่

**หากไม่พบรหัส ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลก่อน หรือ ข้ามไปกรอกชื่อหน่วยงานเพื่อลงทะเบียน

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.