วันที่

08 - 09 มิถุนายน 2565 08:00 - 17:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์

2.ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจสภาพจิต

3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกายได้

 

กลุ่มเป้าหมาย  อาจารย์พยาบาล นักศึกษา แพทย์ พยาบาล  พยาบาลจิตเวช สาธารณสุข และผู้สนใจ

                    จำนวน 60 คน ทั้งนี้หากผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 40 คน จะของดการจัดอบรมและคืนค่าลงทะเบียน

 

ค่าลงทะเบียน    2000 บาท/คน อบรม Online ผ่าน ZOOM             

 

สถานที่           ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา        โดยจัดอบรม รูปแบบ Online

                    รุ่น 1 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565

                    รุ่น 2 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ทั้งด้านร่างกาย

จิตใจและอารมณ์

2.ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ด้วยการซัก

ประวัติ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสภาพจิตและจัดการดูแล

 

หมายเหตุ  : ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ CNEU ก็ต่อเมื่อ ท่านเข้ารับการอบรบ โดยมีระยะเวลาอยู่ในการอบรมไม่ต่ำ  

 กว่าร้อยละ 100

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

08 เมษายน - 10 มิถุนายน 2565 Online 2,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) (ttb)
033-2-582998
ประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
สาขา ลาดหญ้า

ลงทะเบียน

*หลังระบุรหัสหน่วยงานระบบจะแสดงชื่อและที่อยู่อัตโนมัติ ตรวจสอบรหัสหน่วยงาน/โรงพยาบาล คลิกที่นี่

**หากไม่พบรหัส ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลก่อน หรือ ข้ามไปกรอกชื่อหน่วยงานเพื่อลงทะเบียน

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
ทดสอบ

A

ระบบ

Q
ทดสอบ 2

A

ระบบ 2

Develop by IGENCO Co., Ltd.