วันที่

23 เมษายน 2564 09:00 - 17:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช และความ รับผิดชอบทางแพ่งและอาญาในการให้บริการ

2. ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบแนวทางการปฏิบัติด้านนิติจิตเวชที่ถูกต้องตามหลักการ

กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลทั่วไป พยาบาลจิตเวชแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ จำนวน 80 คน

ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน

สถานที่ ณ ห้องประชุมไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา โดยจัดอบรม วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

 

**** หมายเหตุ หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับ ****

         พยาบาล 6.5 หน่วยคะแนน

         นักสังคมสงเคราะห์ 6 หน่วยคะแนน

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

01 มกราคม - 20 เมษายน 2564 สมาชิก 600
บุคคลทั่วไป 600
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี : 033-2-58384-8
ชื่อบัญชี : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สาขา : สาขา ลาดหญ้า

ลงทะเบียน

*หลังระบุรหัสหน่วยงานระบบจะแสดงชื่อและที่อยู่อัตโนมัติ ตรวจสอบรหัสหน่วยงาน/โรงพยาบาล คลิกที่นี่

**หากไม่พบรหัส ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลก่อน หรือ ข้ามไปกรอกชื่อหน่วยงานเพื่อลงทะเบียน

***กรุณาชำระเงินในขั้นตอนต่อไป ทางสมาคมจะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินเท่านั้นค่ะ***

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.