โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร

99 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210