งานประชุมวิชาการและจัดมุทิตาจิต
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
26 ก.ค. - 02 ก.ย. 2565ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 51 วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2565โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร3,0003,000
ปิดลงทะเบียน