เกี่ยวกับ

ORDER หนังสือใหม่!!! 

หนังสือ Rheumatology for non-Rheumatologist: SECOND EDITION 

(ราคา 550 บาทและมีค่าดำเนินการส่ง 50 บาท)

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

07 กันยายน - 31 ธันวาคม 2565 สมาชิกสมาคมฯ (Member) 600
ไม่ใช่สมาชิก (NonMember) 600
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 600
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
041-6-05041-7
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

กรุณาระบุค่า...............ในหลักฐานโอนเงิน

ลงทะเบียนแจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.