เกี่ยวกับ

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วม

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 

ReConnect and Refresh for Excellent Care in Rheumatology

ในวันที่ 17 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุม Grand ballroom โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการในด้าน Rheumatology ที่ทันสมัย

ให้แก่อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรแพทย์

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน  

จองห้องพักได้ที่ ลิงก์/QR CODE 

https://tinyurl.com/Hotel-TRA2023 

สมาชิกสมาคม ฯ โปรดใส่รหัสสมาชิกขณะลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไม่เกิดปัญหาภายหลัง หากท่านไม่ทราบรหัสสมาชิก กดตรวจสอบสถานะสมาชิกที่เวปไซต์สมาคมฯ หรือกดลิงค์ https://app.i-regist.com/v2/tra/index.php?r=member/default/usercheck

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

08 พฤศจิกายน 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 (Early Bird) ไม่ใช่สมาชิก (NonMember) 5,000
สมาชิกสมาคมฯ (Member) 4,500
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 3,000
18 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566 ไม่ใช่สมาชิก (NonMember) 5,500
สมาชิกสมาคมฯ (Member) 5,000
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 3,500
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
041-6-05041-7
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

กรุณาระบุค่า...............ในหลักฐานโอนเงิน

จองห้องพักได้ที่ ลิงก์/QR CODE 

https://forms.gle/7kCGqMN9EtAgPtCC8 

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม >> Clickแจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.