เกี่ยวกับ

[RERUN] งานประชุม Advances in Arthritis and Autoimmune Meeting ครั้งที่ 9

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบ on-site

ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

คู่มือดูรีรันวีดีโอ 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการที่ทันสมัยให้แก่ อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจด้านโรคข้ออักเสบและแพ้ภูมิตัวเอง โดยสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อฯ ได้

พิเศษ ! ครั้งนี้สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) อ่านและแปลผล Musculoskeletal MRI สำหรับวินิจฉัยโรคทางรูมาติก โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Musculoskeletal Radiologist ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด)

**MRI workshop เฉพาะแพทย์สมาชิก และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเท่านั้น**

 

Event Schedule

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.