เกี่ยวกับ

งานประชุม Advances in Arthritis and Autoimmune Meeting ครั้งที่ 9

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบ on-site

ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการที่ทันสมัยให้แก่ อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจด้านโรคข้ออักเสบและแพ้ภูมิตัวเอง โดยสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อฯ ได้

พิเศษ ! ครั้งนี้สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) อ่านและแปลผล Musculoskeletal MRI สำหรับวินิจฉัยโรคทางรูมาติก โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Musculoskeletal Radiologist ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด)

**MRI workshop เฉพาะแพทย์สมาชิก และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเท่านั้น**

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

14 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 (Early Bird) ไม่ใช่สมาชิก 1,800
สมาชิกสมาคมฯ 1,500
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,500
01 - 25 พฤศจิกายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ 1,800
ไม่ใช่สมาชิก 2,000
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,800
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
041-6-05041-7
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ลงทะเบียนข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.