เกี่ยวกับ

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น  

“Rheumatology for the non-Rheumatologist” ครั้งที่ 21 

ในวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รูปแบบ On-site 

ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

CME 16 credits 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการในด้าน Rheumatology ที่ทันสมัย กระชับ เข้าใจง่าย ให้แก่อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ทั่่วไป แพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เพื่อส่งเสริม UPSKILL หรือ RESKILL และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มทางคลินิก

***พร้อมรับหนังสือ Rheumatology for non-Rheumatologist จำนวน 1 เล่ม

และเข้าร่วมตอบคำถาม Quiz เพื่อรับรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบถูกต้องมากที่สุด***

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

07 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2566 (Early Bird) สมาชิกสมาคมฯ 1,800
ไม่ใช่สมาชิก 1,800
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,800
21 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2566 สมาชิกสมาคมฯ 2,000
ไม่ใช่สมาชิก 2,000
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
041-6-05041-7
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

กรุณาระบุค่า...............ในหลักฐานโอนเงิน

จองห้องพักได้ที่ ลิงก์/QR CODE 

https://forms.gle/7kCGqMN9EtAgPtCC8 

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม >> Clickแจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.