เกี่ยวกับ

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น ประจำปี 2565

 

“Rheumatology for Non-Rheumatologist”

ครั้งที่ 20

ในวันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2565 รูปแบบ On-site

ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี

CME 16 credits 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการในด้าน Rheumatology ที่ทันสมัย กระชับ เข้าใจง่าย

ให้แก่อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ทั่่วไป แพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน 

เพื่อส่งเสริม UPSKILL หรือ RESKILL และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มทางคลินิก

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

26 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2565 (Early Bird) สมาชิกสมาคมฯ 1,500
ไม่ใช่สมาชิก 1,500
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,500
21 สิงหาคม - 23 กันยายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ 1,800
ไม่ใช่สมาชิก 1,800
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,800
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
041-6-05041-7
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ช่องทางชำระเงิน : Thai QR Payment

ลงทะเบียนข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.