เกี่ยวกับ

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไท  ขอเชิญชวนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วม

  งานประชุม Advances in Arthritis and Autoimmune Meeting ครั้งที่ 10

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 รูปแบบ on-site

 ณ ห้องประชุม พญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

** CME 8.25 credits **

ค่าลงทะเบียน

18 มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2567 (Early Bird) สมาชิกสมาคมฯ (Member) 1,700
ไม่ใช่สมาชิก (NonMember) 2,000
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,700
16 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2567 สมาชิกสมาคมฯ (Member) 2,000
ไม่ใช่สมาชิก (NonMember) 2,200
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
041-6-05041-7
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

กรุณาระบุค่า...............ในหลักฐานโอนเงิน

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม >> Clickข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.