เกี่ยวกับ

งานประชุม Advances in Arthritis and Autoimmune Meeting ครั้งที่ 9

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบ on-site

ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการที่ทันสมัยให้แก่ อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจด้านโรคข้ออักเสบและแพ้ภูมิตัวเอง โดยสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อฯ ได้

พิเศษ ! ครั้งนี้สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) อ่านและแปลผล Musculoskeletal MRI สำหรับวินิจฉัยโรคทางรูมาติก โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Musculoskeletal Radiologist ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด)

**MRI workshop เฉพาะแพทย์สมาชิก และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเท่านั้น**

โปรดทราบ! ขณะนี้ MRI workshop ลงทะเบียนเต็มแล้ว

(โปรดอย่าโอนชำระเงินค่า MRI WS เข้ามาโดยไม่ลงทะเบียน)

fellow ที่ต้องการลงทะเบียน WS ติดต่อคุณลอองดาว โทร 084-913-3216

ผู้ลงทะเบียนประชุมโปรดติดต่อห้องพักกับทางโรงแรมด้วยตนเอง เนื่องจากขณะนี้ห้องพักใกล้เต็มแล้ว

โปรดอย่าโอนค่าโรงแรมเข้าบัญชีสมาคมฯ เนื่องจากไม่สามารถโอนคืนได้ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Event Schedule

08:30-16:30

Advances in Arthritis and Autoimmune ครั้งที่ 9

  

 

 

08:15 - 08:30

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ Advances in Arthritis and Autoimmune ครั้งที่ 9

ดูวิดีโอรีรัน

 

 

08:30 - 09:00

EULAR 2022 Highlight

ผศ. พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์

ดูวิดีโอรีรัน

Handout

 

09:00 - 09:40

Novel antibodies in immune mediated myositis

อ.พญ.นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช

ดูวิดีโอรีรัน

Handout

 

   

09:40 - 10:20

Symposium I

Evolution of treatment for rheumatoid arthritis: what's a turning point?

อ. นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา

ผศ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์

ดูวิดีโอรีรัน

Handout

 

10:40 - 11:20

Emerging rheumatic diseases: post COVID era

รศ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล

ดูวิดีโอรีรัน

Handout

 

  

11:20 - 12:00

Public hearing: Guidelines IIM-ILD

พ.ต. ผศ. นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์

รศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

ดูวิดีโอรีรัน

Handout

 

13:00 - 13:40

Updates on ANA pattern 2022

รศ. นพ.มงคล คุณากร

ดูวิดีโอรีรัน

Handout

 

 

13:40 - 14:20

Symposium II

Long COVID-19 and Autoimmune Disease: The Easter Egg

ทนพญ.ปรียา นพเก้า

ดูวิดีโอรีรัน

Handout

 

  

14:40 - 15:20

Debate: Steroid withdrawal or continued in SLE

รศ. พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ (Handout)

พ.อ.หญิง รศ. พญ.สุมาภา ชัยอำนวย (Handout)

ดูวิดีโอรีรัน

 

    

15:20 - 16:00

Symposium III

A New Future with LAAB: Long-acting Antibody for COVID-19 Prevention & Treatment

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล (Handout)

รศ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล

ผศ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ (Handout)

ดูวิดีโอรีรัน

 

 

16:00 - 16:30

The role of JAKi in spondyloarthritis

ศ. พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ

ดูวิดีโอรีรัน

Handout

 

ดาวน์โหลด Handout ทั้งหมดดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

14 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 (Early Bird) สมาชิกสมาคมฯ 1,500
ไม่ใช่สมาชิก 1,800
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,500
01 - 25 พฤศจิกายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ 1,800
ไม่ใช่สมาชิก 2,000
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,800
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
041-6-05041-7
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ลงทะเบียนแจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.