เกี่ยวกับ

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น  

“Rheumatology for the non-Rheumatologist” ครั้งที่ 22

ในวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2567 รูปแบบ On-site 

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

** CME 16 credits **

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการในด้าน Rheumatology ที่ทันสมัย กระชับ เข้าใจง่าย ให้แก่อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ทั่่วไป แพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เพื่อส่งเสริม UPSKILL หรือ RESKILL และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มทางคลินิก

***พร้อมรับหนังสือ rheumatology for non rheumatologist (ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่) จำนวน 1 เล่ม ***

 

ค่าลงทะเบียน

01 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2567 (Early Bird) สมาชิกสมาคมฯ (Member) 1,800
ไม่ใช่สมาชิก (NonMember) 1,800
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,800
01 สิงหาคม - 21 กันยายน 2567 สมาชิกสมาคมฯ (Member) 2,000
ไม่ใช่สมาชิก (NonMember) 2,000
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
041-6-05041-7
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

กรุณาระบุค่า...............ในหลักฐานโอนเงิน

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรหัสสมาชิกสมาคม >> Clickข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
หากมีข้อสงสัย

A

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลอองดาว กบิลพัสดุ์ Email : secretariat@thairheumatology.org Tel.02-7166524, 084-9133216

LINE: @thairheum หรือ Fecebook: Thai Rheumatism Association

Develop by IGENCO Co., Ltd.