วันที่

27 - 28 พฤษภาคม 2562

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ

"ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ ขณะนี้ได้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วค่ะ"

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในการดูแลแผล ออสโตมี และความคุมการขับถ่าย
2. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร ทางการพยาบาล และผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย

"ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับหน่วยคะแนน CNEU 14 หน่วยคะแนน"

ค่าลงทะเบียน

13 ก.พ. 62 - 23 พ.ค. 62 สมาชิกชมรมฯ 2,700
บุคคลทั่วไป 3,200
สมาชิกชมรมฯ ที่เกษียณอายุราชการ 500
กรรมการและวิทยากรพยาบาล 500

การชำระเงิน :

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ชื่อบัญชี ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล
  • เลขที่บัญชี 983–8–91238–7


การส่งหลักฐานการโอนเงิน :

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking)
ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร

  • ส่งผ่านเว็บไซด์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ไอรีจิส ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : thaietnurse@gmail.com

ลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินของท่าน ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

              
 
 
         
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

*กรุณาเลือกระบุ*


      ทั้งนี้การเข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ thaietnurse@gmail.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
E-mail : thaietnurse@gmail.com

Develop by IGENCO Co., Ltd.