เกี่ยวกับ

ลงทะเบียนสั่งจองแก้วเอื้องฟ้า 
"ลดขยะ ลดพลาสติก ลดโลกร้อน"

ขั้นตอนการลงทะเบียนสั่งจองแก้วเอื้องฟ้า

 1. ให้โอนเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อ เข้าบัญชีของสมาคมฯ (สพบธ) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 101-4-79119-6 โดยทาง Mobile Banking หรือไปทำการโอนเงินที่ธนาคารของคุณ สาขาที่คุณสะดวก
 2. เมื่อได้สลิปหลักฐานการโอนมาแล้ว ให้ถ่ายรูปหรือเก็บรูปสลิปการโอนไว้ในเครื่องของคุณ สำหรับทำขั้นตอนต่อไป
 3. คลิ๊กที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อกรอกข้อมูลของคุณ โดยเลือกสีแก้วพร้อมระบุจำนวน
 4. ให้ทำขั้นตอนการชำระเงิน แล้ว Upload ภาพสลิปการโอนเข้าในระบบด้วย
 5. จากนั้นเมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับ QR Code ยืนยันจาก 2 ช่องทาง
  #ช่องทางแรกได้ QR Code จากหน้าจอ "ตรวจสอบสถานะ" แล้วกดปุ่มเลือก "พิมพ์ใบตอบรับการลงทะเบียน"
  #ช่องทางที่สอง ได้รับผ่านอีเมล
  (เลือกรับ QR Code จากช่องทางไหนก็ได้ครับ แต่ให้ Capture หน้าจอรายละเอียดต่างๆรวมทั้ง QR Code ที่ได้รับไว้ที่มือถือของคุณด้วย
  เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อรับของในวันงาน 30 พย. 62

ค่าลงทะเบียน

ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 101-479119-6
ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา สำนักงานใหญ่สีลม

ลงทะเบียน

คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนร่วมงานเอื้องฟ้า 81 ปี

ก่อนที่จะกรอกข้อมูล (เฉพาะนักศึกษาเก่า และ ผู้ติดตามที่มีอายุมากกว่า 18 ปี)

 1. ให้โอนเงินจำนวน 300 บาท เข้าบัญชีชื่อ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 101-4-79119-6 โดยทาง Mobile Banking หรือไปทำการโอนเงินที่ธนาคารของคุณ สาขาที่คุณสะดวก
 2. เมื่อได้สลิปหลักฐานการโอนมาแล้ว ให้ถ่ายรูปหรือเก็บรูปสลิปการโอนไว้ในเครื่องของคุณ เพื่อเตรียมไว้สำหรับทำขั้นตอน "แจ้งชำระเงิน" ต่อไป
 3. สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรีปัจจุบัน/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน การลงทะเบียนสิ้นสุดลงที่ การกรอกข้อมูลและกดปุ่ม "ลงทะเบียน" โดยไม่ต้องทำขั้นตอน "แจ้งชำระเงิน"

คำแนะนำสำหรับการสั่งซื้อแก้วเอื้องฟ้า 

 1. ให้โอนเงินเหมือนกับการลงทะเบียนร่วมงานเอื้องฟ้าฯ แต่จำนวนเงินที่โอน คือ จำนวนแก้วที่สั่งซื้อ x 200 บาท
 2. เตรียมไฟล์สลิปเงินโอนให้พร้อม เพื่อ Upload สลิปเข้าระบบเป็นหลักฐานการชำระเงิน ในขั้นตอน "แจ้งชำระเงิน" ต่อไป

คำแนะนำสำหรับการบริจาคเงินให้กับสมาคมนักศึกษาเก่าฯ (ส.พ.บ.ธ.)

 1. ให้โอนเงินจำนวนที่จะบริจาค เข้าบัญชีของสมาคมฯ ธนาคารธนชาติ จำกัด สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี 477-2-26172-4 ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. กรอกข้อมูลแล้ว Upload ไฟล์สลิปเงินโอนเข้าระบบที่หน้าจอ "แจ้งชำระเงิน"แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Develop by IGENCO Co., Ltd.