เกี่ยวกับ

ลงทะเบียนสั่งจองแก้วเอื้องฟ้า 
"ลดขยะ ลดพลาสติก ลดโลกร้อน"

ขั้นตอนการลงทะเบียนสั่งจองแก้วเอื้องฟ้า

 1. ให้โอนเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อ เข้าบัญชีของสมาคมฯ (สพบธ) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 101-4-79119-6 โดยทาง Mobile Banking หรือไปทำการโอนเงินที่ธนาคารของคุณ สาขาที่คุณสะดวก
 2. เมื่อได้สลิปหลักฐานการโอนมาแล้ว ให้ถ่ายรูปหรือเก็บรูปสลิปการโอนไว้ในเครื่องของคุณ สำหรับทำขั้นตอนต่อไป
 3. คลิ๊กที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อกรอกข้อมูลของคุณ โดยเลือกสีแก้วพร้อมระบุจำนวน
 4. ให้ทำขั้นตอนการชำระเงิน แล้ว Upload ภาพสลิปการโอนเข้าในระบบด้วย
 5. จากนั้นเมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับ QR Code ยืนยันจาก 2 ช่องทาง
  #ช่องทางแรกได้ QR Code จากหน้าจอ "ตรวจสอบสถานะ" แล้วกดปุ่มเลือก "พิมพ์ใบตอบรับการลงทะเบียน"
  #ช่องทางที่สอง ได้รับผ่านอีเมล
  (เลือกรับ QR Code จากช่องทางไหนก็ได้ครับ แต่ให้ Capture หน้าจอรายละเอียดต่างๆรวมทั้ง QR Code ที่ได้รับไว้ที่มือถือของคุณด้วย
  เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อรับของในวันงาน 30 พย. 62

ค่าลงทะเบียน

ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 101-479119-6
ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา สำนักงานใหญ่สีลมถ้าท่านโอนเงินโดยใช้ Mobile Banking ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นธนาคารเดียวที่ไม่ระบุชื่อของผู้โอนเงินในสลิป ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ขอให้ท่าน กรอกชื่อของผู้สั่งซื้อเสื้อไว้ในช่อง Remark หรือหมายเหตุ ในขณะทำการโอนเงินด้วย

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียน

 
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Develop by IGENCO Co., Ltd.