เกี่ยวกับ

โปรดลงทะเบียนเพื่อบริจาคเงินให้สมาคมนักศึกษาเก่าฯ (ส.พ.บ.ธ.)

หลังจากโอนเงิน โปรดแนบหลักฐานการชำระเงินที่เมนู แจ้งชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน

ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารธนชาติ
เลขที่บัญชี 477-2-26172-4
ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา นางเลิ้ง

ลงทะเบียน

คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนร่วมงานเอื้องฟ้า 81 ปี

ก่อนที่จะกรอกข้อมูล (เฉพาะนักศึกษาเก่า และ ผู้ติดตามที่มีอายุมากกว่า 18 ปี)

  1. ให้โอนเงินจำนวน 300 บาท เข้าบัญชีชื่อ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 101-4-79119-6 โดยทาง Mobile Banking หรือไปทำการโอนเงินที่ธนาคารของคุณ สาขาที่คุณสะดวก
  2. เมื่อได้สลิปหลักฐานการโอนมาแล้ว ให้ถ่ายรูปหรือเก็บรูปสลิปการโอนไว้ในเครื่องของคุณ เพื่อเตรียมไว้สำหรับทำขั้นตอน "แจ้งชำระเงิน" ต่อไป
  3. สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรีปัจจุบัน/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน การลงทะเบียนสิ้นสุดลงที่ การกรอกข้อมูลและกดปุ่ม "ลงทะเบียน" โดยไม่ต้องทำขั้นตอน "แจ้งชำระเงิน"

คำแนะนำสำหรับการสั่งซื้อแก้วเอื้องฟ้า 

  1. ให้โอนเงินเหมือนกับการลงทะเบียนร่วมงานเอื้องฟ้าฯ แต่จำนวนเงินที่โอน คือ จำนวนแก้วที่สั่งซื้อ x 200 บาท
  2. เตรียมไฟล์สลิปเงินโอนให้พร้อม เพื่อ Upload สลิปเข้าระบบเป็นหลักฐานการชำระเงิน ในขั้นตอน "แจ้งชำระเงิน" ต่อไป

คำแนะนำสำหรับการบริจาคเงินให้กับสมาคมนักศึกษาเก่าฯ (ส.พ.บ.ธ.)

  1. ให้โอนเงินจำนวนที่จะบริจาค เข้าบัญชีของสมาคมฯ ธนาคารธนชาติ จำกัด สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี 477-2-26172-4 ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2. กรอกข้อมูลแล้ว Upload ไฟล์สลิปเงินโอนเข้าระบบที่หน้าจอ "แจ้งชำระเงิน"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Develop by IGENCO Co., Ltd.