เกี่ยวกับ

สนับสนุนเงินให้สมาคมนักศึกษาเก่าฯ (ส.พ.บ.ธ.)

หลังจากโอนเงิน โปรดแนบหลักฐานการชำระเงิน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

ค่าลงทะเบียน

ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารธนชาติ
เลขที่บัญชี 477-2-26172-4
ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา นางเลิ้ง

ลงทะเบียน

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนร่วมงานจำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซื่อ เลขที่บัญชี 012-3-45678-9 ชื่อบัญชี นายพรเทพ จรัสศรี
แล้วเตรียมไฟล์สลิปหลักฐานการโอนเงินไว้ เพื่อ Upload โดยกรอกข้อมูลในฟอร์มต่อไปนี้

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Develop by IGENCO Co., Ltd.