วันที่

01 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2564 18:17 - 18:18

สถานที่

เกี่ยวกับ

ค่าลงทะเบียน

01 มกราคม - 13 มีนาคม 2564 (Early Bird) บุคคลทั่วไป 4,000
01 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2564 สมาชิกสามัญ 3,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 101-479119-6
ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา สำนักงานใหญ่สีลมถ้าท่านโอนเงินโดยใช้ Mobile Banking ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นธนาคารเดียวที่ไม่ระบุชื่อของผู้โอนเงินในสลิป ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ขอให้ท่าน กรอกชื่อของผู้สั่งซื้อเสื้อไว้ในช่อง Remark หรือหมายเหตุ ในขณะทำการโอนเงินด้วย

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียน

 


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
นอกจากทางอีเมลแล้ว ยังมีวิธีการอื่นใดหรือไม่ที่สามารถได้รับ QR Code เพื่อ 1. นำไปแสดงตัวเพื่อเข้างาน 2. นำไปขอรับแก้วเอื้องฟ้าที่สั่งจองไว้

A

ผู้ลงทะเบียนทุกท่านสามารถรับ QR Code ดังกล่าวได้จากหน้าจอ "ตรวจสอบสถานะ" โดยใส่ข้อมูลของตัวเองเข้าไป ได้แก่ ชื่อ+นามสกุล+หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลของท่าน ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบตอบรับการลงทะเบียน" ท่านก็จะได้รับรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามที่ต้องการ แทนการรับข้อมูลนี้จากทางอีเมล

หมายเหตุ : ปัจจุบันหน้าจอ "ตรวจสอบสถานะ" ได้ปิดให้บริการชั่วคราว

Q
ถ้าไม่ได้รับอีเมล ตอบรับหรือแจ้ง QR Code ให้นำไปแสดงตัวที่หน้างาน จะทำอย่างไร

A

ถ้าท่านไม่ได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลจากระบบการลงทะเบียน ขอให้ท่านไปตรวจสอบอีเมลดังกล่าว ซึ่งอาจจะถูกนำไปเก็บไว้ใน Folder Junk Mail ที่เครื่องของท่าน แต่ถ้าท่านใช้ Public Mail เช่น Gmail หรือ Hotmail ก็จะไม่เกิดปัญหานี้

อนึ่ง ถ้าท่านไม่ได้รับ QR Code หรือลืมเก็บ QR Code ไว้แสดงตัวที่หน้างาน ท่านสามารถเข้างานได้โดยแจ้งข้อมูลต่อไปนี้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้างาน คือ ชื่อ+นามสกุล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่กรอกข้อมูลไว้ตอนลงทะเบียน

Q
ถ้าพบในภายหลังว่า Upload สลิปหลักฐานการโอนเงินผิดไฟล์ จะแก้ไขอย่างไร

A

ให้ Upload ไฟล์เข้าระบบใหม่ ซึ่งไฟล์ใหม่จะเข้าไปแทนที่ไฟล์เดิมที่ผิด โดยการเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง แล้วกรอกเพียงชื่อ+นามสกุลของท่าน จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของท่านปรากฏที่หน้าจอ ให้ท่านไปยังส่วน "แจ้งชำระเงิน" แล้ว Upload สลิปใหม่ที่ถูกต้องเข้าไปแทนที่

Q
ถ้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำเร็จเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่าต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะทำได้อย่างไร

A

สามารถแก้ไข/เพิ่มเติม ได้เฉพาะคำนำหน้าชื่อ,ชื่อ,นามสกุล,รุ่น,กลุ่ม,อีเมล,หมายเลขโทรศัพท์,และชื่อเล่นเท่านั้น โดยการเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง แล้วกรอกชื่อ+นามสกุลที่ต้องการแก้ไขข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อให้ท่านแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง สำหรับประเภทการลงทะเบียนนั้น ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการทำงานในส่วนอื่นๆ อีกมามาย วิธีแก้ไขประเภทการลงทะเบียนคือ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ลบรายการนี้ทิ้งไป แล้วกรอกข้อมูลทำรายการใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

Q
เราสามารถลงทะเบียนแทนกันได้หรือไม่

A

ระบบเปิดให้สามารถลงทะเบียนแทนกันได้ แต่ต้องทำรายการและชำระเงินรวมถึงการ Upload ไฟล์ แบบ 1:1 คือทำรายการละ 1 คนเท่านั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและมีผลต่อระบบรายงานด้วย

สำหรับการลงทะเบียนสั่งซื้อแก้วเอื้องฟ้า 81 ปีแทนเพื่อนๆ นั้น สามารถทำได้ โดยรวบรวมจำนวน/สีแก้ว และโอนเงินครั้งเดียว ตามจำนวนแก้วที่สั่ง x ด้วย 200 บาท แล้วทำรายการสั่งซื้อแก้วเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสั่งซื้อแก้วไปแล้ว การสั่งซื้อเพิ่มเติมครั้งต่อๆ ไป ท่านไม่สามารถใช้ชื่อเดิมที่ท่านเคยใช้ในการสั่งซื้อแล้ว ท่านต้องใส่วงเล็บโดยที่ในวงเล็บคือ ตัวเลขครั้งที่ ในการสั่งซื้อเพิ่ม ส่วนนามสกุลให้ใช้ของเดิมได้ เช่น นายพรเทพ (2) จรัสศรี เป็นต้น

Q
มีผู้ลงทะเบียนประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนร่วมงานเอื้องฟ้า 81 ปี

A

ผู้ลงทะเบียนประเภทต่อไปนี้ ไม่ต้องโอนเงินจำนวน 300 บาท การลงทะเบียนสิ้นสุดลงที่การกรอกข้อมูลของท่านเท่านั้น

  1. นักศึกษาปริญญาตรีปัจจุบัน (รหัส 58-62)
  2. อาจารย์และแขกรับเชิญพิเศษ
  3. เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน

สำหรับผู้ลงทะเบียนประเภทอื่น ได้แก่ นักศึกษาเก่า/นักศึกษาปริญญาโท/เอก และผู้ติดตามที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ต้องโอนเงินค่าลงทะเบียน 300 บาท โดยการทำขั้นตอน "แจ้งชำระเงิน" คือ Upload สลิปเงินโอนเข้ามาในระบบ ขั้นตอนการลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ ได้รับ QR Code เข้าร่วมงานทางอีเมล

Q
ถ้าท่านประสบปัญหาในการลงทะเบียน เช่น ไม่ทราบขั้นตอนการลงทะเบียน / ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทำรายการเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ / ไม่ได้รับอีเมลแจ้ง QR Code / ต้องการสอบถามหรือต้องการคำอธิบาย / ต้องการให้คำแนะนำ ฯลฯ ท่านจะติดต่อสอบถามได้จากที่ใด

A

ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำได้ที่ :

  1. Line ID : 0945652540
  2. โทรศัพท์ : 094-565-2540
  3. อีเมล : pornthep.charatsri@gmail.com

โดยแจ้ง ชื่อ+นามสกุล รุ่นรหัสปี กลุ่ม หรือประเภทผู้ลงทะเบียน ที่ไม่ใช่นักศึกษาปริญญาตรีเก่าหรือปัจจุบันให้ทราบ เพื่อที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับท่านต่อไป

 

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Develop by IGENCO Co., Ltd.