วันที่

27 - 30 สิงหาคม 2562

สถานที่

เกี่ยวกับ

การจองที่พัก ผ่านเว็บไซด์ของ ส.บ.ม.ท มี 2 ระยะ

ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-19 กรกฎาคม 2562 ต้องเป็นประธานจังหวัดเท่านั้น
วิธีการจอง ดำเนินการในนามประธานจังหวัด 
ให้ระบุเลขที่สมาชิกระบบจะแสดงชื่อผู้จอง โรงเรียนของผู้จอง เบอร์โทร จากนั้น คลิกที่ Checkbox วัน แล้วระบุจำนวนห้อง (จะต้องระบุจำนวนวันต่ำ 2 คืน) โอนเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 จะสรุปยอด

ระยะที่ 2 เริ่มวันที่ 21 กรกฎาคม ดำเนินการ เป็น รายบุคคล 
ให้ระบุเลขที่สมาชิก ระบบจะแสดงชื่อผู้จอง โรงเรียนของผู้จอง เบอร์โทร จากนั้น คลิกที่ Checkbox วัน แล้วระบุจำนวนห้อง (จะต้องระบุจำนวนวันต่ำ 2 คืน)
รายการนี้ ห้องหนึ่งมีขื่อพักคนเดียวก็ได้ สองคนก็ได้ แต่ไม่เกิน 2 คน ให้โอนเงินภายใน 3 วัน ไม่มีหลักฐานการโอนแนบ จะลบออกจากระบบให้คนอื่นจองต่อไป

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ลงทะเบียน

1.โปรดระบุชื่อและนามสกุลก่อนช่องอื่น หากระบบพบข้อมูลจะแสดงประวัติของท่านให้อัตโนมัติ หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

2.หากไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกแล้วหรือไม่ กรุณาตรวจสอบเลขที่สมาชิกสมาคม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ก่อนลงทะเบียน

* สามารถตรวจสอบเลขที่สมาชิกได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขที่สมาชิก

3. ลงทะเบียนต้องอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินระบบจึงจะเสร็จสมบูรณ์ >> แจ้งหลักฐานชำระเงิน

 

 

แจ้งการชำระเงิน

* กรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุลผู้ลงทะเบียนโดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ และช่องจำนวนเงิน ไม่ต้องใส่ทศนิยมและคำว่าบาทต่อท้าย ตัวอย่าง  3000

ดูตัวอย่างการแจ้งชำระเงิน >> คลิ๊ก

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 2 MB

* ลงทะเบียนต้องอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินระบบจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Develop by IGENCO Co., Ltd.