ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

https://goo.gl/maps/dpYiLvNSsjA2