วันที่

15 พฤศจิกายน 2563 10:00 - 11:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

09:30 - 10:00

ลงทะเบียน

 

10:00 – 11:00

Topic 1: ‘New probiotic, Bacillus Clausii & Gut Health’

อ.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ         

11:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.