วันที่

22 พฤศจิกายน 2563

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

9:30-10:00

ลงทะเบียน 

 

10:00–11:00

“นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี?”

ภก.ผศ.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

11:00-12:00 

“เวียนศีรษะ มึนงง รักษาได้” 

ภญ.ดร.จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง 

12:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 ปิดรับสมัครวันที่ 21 พ.ย. 2563 เวลา 16.00 น.

ลงทะเบียน


บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.