วันที่

04 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

09:30 - 10:00

ลงทะเบียน

 

10:00 – 11:00

Topic 1: “การจัดการและรักษาโรคริดสีดวงอย่างมีประสิทธิภาพ”

ภก.กิติยศ ยศสมบัติ

11:00 - 12:00

Topic 2: “เรียนรู้การใช้ยาเพื่อรักษาอาการปวดท้องที่รูปแบบต่างกัน”

ภก.สมเฮง นรเศรษฐีกุล

12:00 เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.