วันที่

21 กันยายน 2563 11:30 - 13:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

10:30 - 11:00

ลงทะเบียน

 

11:00 – 12:00

Refresher Course for Obesity Management

ภก.ดร.อนันต์ชัย    อัศวเมฆิน

12:00 - เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

เนื้อหาโดยสังเขป

Topic 1: Refresher Course for Obesity Management

บรรยายโดย ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วน และเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่การใช้ในปัจจุบัน และได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับยาใหม่ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้นำมาใช้ในทางการแพทย์ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.