วันที่

17 กันยายน 2563 14:00 - 15:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

 กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

13:30 - 14:00

ลงทะเบียน

 

14:00 – 15:00

 

Topic 1: แนวทางการให้คำปรึกษาและการดูแลผื่นผ้าอ้อม

ในระดับร้านขายยา

อาจารย์ เภสัชกรหญิงหรรษา มหามงคล

 

15:00 - เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

เนื้อหาโดยสังเขป

Topic 1: แนวทางการให้คำปรึกษาและการดูแลผื่นผ้าอ้อม ในระดับร้านขายยา

บรรยายโดย อาจารย์ เภสัชกรหญิงหรรษา มหามงคล

  1.  อาการและการประเมินโรคผื่นแพ้ผิวหนัง
  2.  สาเหตุและผลกระทบของโรคผื่นแพ้ผิวหนัง รวมถึง Diaper dermatitis
  3.  การดูและและรักษา Diaper dermtitis ด้วยการปรับพฤติกรรมและการใช้ยา
  4.  ประเภทของยาที่ใช้รักษา diaper dermatitis
  5.  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษา และบำรุงผิวหนังให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและความปลอดภัยในการใช้ยา

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.