วันที่

12 กันยายน 2563 16:00 - 17:30

สถานที่

เกี่ยวกับ

ขอบเขตของเนื้อหา สำหรับการสัมมนาในวันเสาร์ที่  12 กันยายน 2563 : รวมการสัมมนา 1.5 ชม.

1. เวลา 16.00-17.30 น. (เวลาการสัมมนาออนไลน์ 90 นาที) 

• เรื่อง : Driving Antimicrobial Resistance (AMR) Action in a New Decade 

• วิทยากร : 

    1.Professor Sabiha Essack, Professor in Pharmaceutical Sciences at University of KwaZulu-Natal, consultant on AMR to WHO and Chair of GRIP

    2.Philip Howard, President of the British Society of Antimicrobial Chemotherapy and member of the UK Dept of Health advisory group on AMR & HCAI and the NICE common infections guidelines group

 

• ขอบเขตการบรรยาย : a.ANTIMICROBIAL RESISTANCE OVERVIEW

b. FIP POLICY STATEMENT

c. AMR ROADMAP FOR PHARMACY

d. PHARMACYS LEADERSHIP ROLE i.Education & Awareness

    ii. Hygiene and IPC

    iii. Optimal Antimicrobial Use

e. BEHAVIOUR CHANGE IN AMR

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.