วันที่

13 กันยายน 2563

สถานที่

เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกาการของโรค และการประเมินอาการภูมิแพ้จมูก และลมพิษ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้คำแนะนำ

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์รักษาอาการภูมิแพ้และลมพิษ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในกรปฏิบัติงานจริง

 

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

13:30 - 14:00

ลงทะเบียน

 

14:00 – 15:00

Topic 1: “Way to win Allergic Rhinitis and Chronic Urticaria in Pharmacy”

ผศ.ดร.นพ. สิระ นันทพิศาล              

15:00 - 16:00

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.