วันที่

03 พฤศจิกายน 2563 13:00 - 16:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-13.40 น.

 

เปิดการประชุม โดย ภก. ดร. วิรัตน์ ทองรอด

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิขาการ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

13.40-14.40 น.

 

 

 

หัวข้อ ICH M9 Harmonization of BCS-based Biowaivers

โดย ภก. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. สมพล ประคองพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

และราชบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

14.40-15:40 น.

 

หัวข้อ Current Regulatory Requirements for Biowaivers in Thailand

โดย ภก.ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15.40-16:00 น.

ถาม-ตอบ

สมาชิกเภสัชกรรมสมาคมฯ TIPA, PREMA และ RAPAT  ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราสมาชิก 300 บาท

โดยเลือก "ประเภทการลงทะเบียน" เป็น "สมาชิก ภสท และสมาชิกร่วมจัดการประชุม"

 

และ ระบุเลขที่สมาชิกสมาคมของท่านในช่อง "หมายเหตุ" ในขั้นตอน "แจ้งการชำระเงิน" โดย

* เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ระบุ "PAT ตามด้วยเลขที่สมาชิก" เช่น "PAT8888"

* สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย) ระบุ "TIPA ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

* สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ระบุ "PREMA ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

* สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ ระบุ "RAPAT ตามด้วยเลขที่สมาชิก"

 

โปรดลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  เวลา 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน

05 - 30 ตุลาคม 2563 สมาชิก ภสท. และสมาชิกร่วมจัดการประชุม 300
บุคคลทั่วไป 500

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : admin@pat.or.th เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน


บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
    
 

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.