วันที่

25 เมษายน 2563

สถานที่

โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

เกี่ยวกับ

เอกสารดาวน์โหลด

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

2. โปรแกรมการประชุม

“ปลดล็อค! ยกเลิก ใบกระท่อม จากยาเสพติดให้โทษ: สิ่งที่เภสัชกร ควรรู้และเตรียมพร้อม

โดย ภญ.รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล หรือผู้แทน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

“นโยบายและทิศทางของระบบสุขภาพทั้ง 3 กองทุน”

โดย      อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน

เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือผู้แทน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือผู้แทน

 

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.pat.or.th

ก่อน 15 เมษายน 2563 ด่วน รับ 100 ท่านเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน

30 มกราคม - 15 เมษายน 2563 สมาชิก 700
บุคคลทั่วไป 1,000

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : admin@pat.or.th เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

     
บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
กรุณาแนบรูปคูปอง, กรณีระบุคูปองจะข้ามขั้นตอนการออกใบเสร็จ
    
 

แจ้งการชำระเงิน

ใช้คูปองระบุจำนวนเงิน 0 บาท
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB
กรณีใช้คูปองกรุณาระบุเลขที่

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.