วันที่

08 - 09 พฤศจิกายน 2562

สถานที่

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เกี่ยวกับ

การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม จึงได้ประสานความร่วมมือกันในการจัดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ โดยมีเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหลักในการจัดการประชุมทุกๆ 2 ปี ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544  และได้จัดติดต่อกันมาแล้ว 9 ครั้ง ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 10 ซึ่งมีหัวข้อประชุม (Theme) ว่า "Survival of the pharmacy profession in the disruptive technology era"

 

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

1. เพื่อเน้นการมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อประชาชน

2. เพื่อให้เภสัชกรก้าวทันประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพเภส้ชกรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

3. เพื่อเป็นเวทีให้เภสัชกรในสาขาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพเภสัชกรรมของตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค

4. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของเภสัชกรในองค์การเครืองข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมที่ก่อเกิดมากว่าศตวรรษ

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. เอกสารแนบ1

2. เอกสารแนบ2

3. เอกสารแนบ3

 

กรณีใช้ "คูปองลงทะเบียน"  กรุณาแนบรูปคูปอง

หากใช้การโอนเงินเข้าบัญชี  ข้ามขั้นตอนนี้ค่ะ

ค่าลงทะเบียน

19 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2562 (Early Bird) สมาชิก 2,000
บุคคลทั่วไป 3,000
นักศึกษา 1,000
31 ตุลาคม - 09 พฤศจิกายน 2562 สมาชิก 2,500
บุคคลทั่วไป 3,500
นักศึกษา 1,500

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี “การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ”
  • เลขที่บัญชี 013-1-75543-9

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : admin@pat.or.th เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

     
บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
กรุณาแนบรูปคูปอง, กรณีระบุคูปองจะข้ามขั้นตอนการออกใบเสร็จ
    

 

แจ้งการชำระเงิน

ใช้คูปองระบุจำนวนเงิน 0 บาท
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB
กรณีใช้คูปองกรุณาระบุเลขที่

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.