งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ‘‘Diabetes Education for Physician and Educator’’

รายละเอียดการสมัครและอัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

นั่งฟังในห้องประชุม

Virtual Meeting

1. บุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 3,000 บาท 2,000 บาท
2. สมาชิกสามัญสมาคมฯ 2,000 บาท 1,500 บาท
2. สมาชิกตลอดชีพสมาคมฯ ฟรี ฟรี

 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

 * มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติดังนี้ *
1. งดการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม กรณีที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงาน ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
3. ควรเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร
4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และในเวลาก่อน-หลังประชุม

 

PDF:- คลิก Link ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญฯ

2.จดหมายขออนุมัติบุคลากรร่วมประชุม โดยไม่ถือเป็นวันลา

3. จดหมายเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2563 (สมาชิก)

4. ใบจองห้องพัก โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร

ไฟล์แนบ :
   


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ใช้ยา”

รายละเอียดการสมัครและอัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

นั่งฟังในห้องประชุม

Virtual Meeting

1. ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 500 บาท ฟรี
2. สมาชิกสมาคมฯ ฟรี ฟรี

 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

 * มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติดังนี้ *
1. งดการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม กรณีที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงาน ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
3. ควรเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร
4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และในเวลาก่อน-หลังประชุม

 

PDF:- คลิก Link ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญฯ

2. จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สมาชิก)

3. ใบมอบฉันทะ

4. แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมเอเชีย

ไฟล์แนบ :
   
Displaying 1-2 of 2 results.

Back to Top