ประชุมวิชาการประจำปี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
06 - 07 ส.ค. 2563งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ‘‘Diabetes Education for Physician and Educator’’โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร2,0003,000
ปิดลงทะเบียน
15 ส.ค. 2563การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ใช้ยา”โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร0500
ปิดลงทะเบียน