ประชุมวิชาการประจำปี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
15 มี.ค. 2563งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ใช้ยา”โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร0500ลงทะเบียน