วันที่

21 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00

สถานที่

โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชดำริ

เกี่ยวกับ

รายละเอียดการสมัครและอัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

Onsite

Online

1. ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 500 บาท ฟรี
2. สมาชิกสมาคมฯ ฟรี ฟรี

 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

 * มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติดังนี้ *
1. งดการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม กรณีที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงาน ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
3. ควรเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร
4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และในเวลาก่อน-หลังประชุม

 

PDF:- คลิก Link ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. (ร่าง) กำหนดการประชุมใหญ่สามัญฯ

2. จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สมาชิก)

3. จดหมายขออนุมัติบุคลากรร่วมประชุม โดยไม่ถือเป็นวันลา

ค่าลงทะเบียน

01 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ (Onsite) 500
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ (Online) 0
สมาชิกสมาคมฯ (Onsite) 0
สมาชิกสมาคมฯ (Online) 0

กรณีไม่มีค่าลงทะเบียนปรากฏ หรือเป็นงานสัมมนาฟรี หรือหลักสูตรฟรี ให้ข้ามขั้นตอนนี้

 การชำระเงิน:

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
  • ชื่อบัญชี สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
  • เลขที่บัญชี 016-4-35751-9

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • การแนบหลักฐานออนไลน์ให้คลิกที่ปุ่ม แจ้งชำระเงิน ในหน้าลงทะเบียน เพื่อทำการแนบหลักฐาน
  • กรณีไม่สามารถแนบออไนลน์ ให้ส่งทาง E-mail : info@dmthai.org เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

 
    
 

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
ต้องการสมัครสมาชิกสมาคม ทำอย่างไร?

A

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกในขณะนี้ กรุณาใช้ "ช่องทางที่ 2" ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และติดต่อมายัง E-mail: info@dmthai.org เนื่องจากช่องทางหลัก Online จะเปิดใช้งานในวันที่ 1 มีนาคม 2561

ช่องทางที่ 1 (ช่องทางหลัก)
สมัครผ่านระบบออนไลน์ i-Regist ที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ http://www.dmthai.org

ช่องทางที่ 2 (ช่องทางรอง)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม <<<คลิกที่นี่>>>

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Develop by IGENCO Co., Ltd.