สมัครสมาชิก

การชำระเงิน:

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
  • ชื่อบัญชี สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
  • เลขที่บัญชี 016-4-35751-9

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : dm.thai@diabassocthai.org เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

* หมายถึงช่องที่ห้ามปล่อยว่าง

   
   
ที่ทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน (ซึ่งจะติดต่อส่งจดหมายถึงได้)

* Image of exactly 1 inch. (300x400 pixels)