งานประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง "Access to Diabetes Care"

รายละเอียดการสมัครและอัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

On-site

Online

1. บุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 3,000 บาท 2,000 บาท
2. สมาชิกสามัญสมาคมฯ 2,000 บาท 1,500 บาท
3. สมาชิกตลอดชีพสมาคมฯ ฟรี ฟรี

 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

 * มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติดังนี้ *
1. งดการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม กรณีที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงาน ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
3. ควรเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร
4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และในเวลาก่อน-หลังประชุม

 

PDF:- คลิก Link ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 (Update 22-6-22)

2. จดหมายเชิญประชุม (สมาชิก)

3. จดหมายขออนุมัติบุคลากรร่วมประชุม โดยไม่ถือเป็นวันลา

4. จดหมายขออนุมัติบุคลากร โดยไม่ถือเป็นวันลา T1DDAR CN

ไฟล์แนบ :
   
Displaying 1-1 of 1 result.

Back to Top