โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์

12 12 ถนน คลองเตยพัฒนา 1 ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

https://goo.gl/maps/DpFu1grq1Tyb2t1v8