ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ

ถนน แจ้งวัฒนะ หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร