การประชุมวิชาการ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 - 21 ต.ค. 2563อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาหลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ 2 รุ่น18,00018,000
ปิดลงทะเบียน
20 - 21 ต.ค. 2563อบรมเชิงปฏิบัติการ ธรรมศาสตร์00
ปิดลงทะเบียน
หลักปฎิบัติในการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 - 20 มี.ค. 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน”ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ5,0005,000
ปิดลงทะเบียน