หลักปฎิบัติในการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 - 18 ส.ค. 2564อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ” ระดับพื้นฐาน รุ่น 14virtual training4,0004,000
ปิดลงทะเบียน
06 - 17 ก.ย. 2564อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ระดับผู้บริหารงานจ่ายกลางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย- ญี่ปุ่น)12,0000
ปิดลงทะเบียน
สถานที่จัดประชุม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 ต.ค. 2563 - 21 ต.ค. 2564Medlab Asia and Asia Health 2021018,000
ปิดลงทะเบียน