หลักปฎิบัติในการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
13 - 17 ก.พ. 2566อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ” ระดับพื้นฐาน 16 (รุ่นสงขลา)โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์6,0006,000
ปิดลงทะเบียน
12 - 16 มิ.ย. 2566อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ” ระดับพื้นฐาน 17ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ6,0006,000
ปิดลงทะเบียน