วันที่

16 - 18 สิงหาคม 2564 08:30 - 17:00

สถานที่

virtual training

เกี่ยวกับ

ผู้รับผิดชอบ:

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามได้ที่  คุณลลิตา  ลวางกูร  089 1062239, คุณนงลักษณ์  เกิดศิลป์ 081 6288284,  คุณสุภาพ  ศรีทรัพย์  086 3459903

กรณีมีปัญหาระบบลงทะเบียนติดต่อ คุณทวีวัตร์ ทรรศนะประทีป 0817529549

 

ค่าลงทะเบียน

20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2564 บุคคลทั่วไป 4,000
สมาชิก 4,000

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

หมายเหตุ 

อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตามประกาศรัฐบาล กรุณาติดตามด้วย


 

 ขั้นตอนที่ 2 แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่หน้างาน ในวันที่มีการอบรม

Q
กรณีที่ต้องแก้ไขใบเสร็จรับเงิน

A

สมาคมขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จรับเงินที่ออกไปเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตอนแจ้งชำระเงิน

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ cssathailand@gmail.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ออกให้โดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด