วันที่

30 - 31 มกราคม 2563

สถานที่

โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

เกี่ยวกับโครงการ

เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

01 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 สมาชิกสมาคมฯ 4,500
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,500

ลงทะเบียน

    

 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490
E-mail : cmatthai@gmail.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.